Even Relaxen
Image default
Anders

Pensioenschade bij ontslag

Een transitievergoeding pensioen is bedoeld om de transitie van-werk-naar-werk te bevorderen en ter compensatie voor ontslag. De pensioenpremie die de werkgever betaalt telt niet mee voor de transitievergoeding. In de dagelijkse praktijk zie ik dat werkgever en werknemer er bij ontslag vaak uitkomen door middel van een  vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst zijn partijen vrij om wel een (gedeeltelijke) vergoeding voor een eventuele pensioenschade af te spreken.

Voorbeeld van een overeengekomen pensioenschade

Stel, een werknemer vindt dat hij een paar jaar aan pensioenopbouw ook vergoed wil zien. Arnold is 65 jaar en wordt twee jaar voor AOW-leeftijd ontslagen. Hij komt een vaststellingsovereenkomst met de werkgever overeen. Daarin is een vergoeding opgenomen ter compensatie van het (gedeeltelijke) gemis aan inkomen en de pensioenpremie die de werkgever normaal gesproken aan de pensioenuitvoerder zou hebben betaald gedurende de laatste 2 jaar. De werkgeversbijdrage is 20% van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het verschil tussen het pensioengevend inkomen minus de AOW-franchise. Arnold verdient € 50.000 minus een AOW-franchise van € 17.000 = € 33.000 x 20% x 2 jaar. Bij elkaar € 13.200.  Dat is het bedrag was Anton extra wilde hebben en ontvangt.

Inhaal en inkoop van pensioen

Het bedrag dat de werknemer ontvangt kan soms rechtstreeks in de pensioenregeling worden geïnvesteerd. Soms want veel vaker kan dat niet omdat de fiscale ruimte om een te lage pensioenopbouw uit het verleden goed te maken beperkt is.

Alternatieve besteding van de ontslagvergoeding

Wat ook kan is dat Arnold de bedragen aan hem laat uitbetalen. En dus niet rechtstreeks aan de pensioenuitvoerder. Hij betaalt er dan eerst belasting en premie volksverzekeringen over. Via de belastingaangifte kan Arnold de eerder afgedragen belasting én premie volksverzekeringen (gedeeltelijk) terugontvangen als hij er een lijfrente van koopt. Deze ruimte zou ruimer kunnen zijn dan het inkopen-/inhalen van pensioen. Als Arnold uiteindelijk vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd de (extra) lijfrente tot uitkering laat komen, zal er op de lijfrenteuitkeringen belasting worden ingehouden. Er hoeft echter geen AOW-premie over te worden betaald. Zo is er sprake van belastinguitstel, besparing van de AOW-premie en tevens wordt er mogelijk een progressievoordeel behaald.

Goed om er rekening mee te houden dat er van alles mogelijk is. Ik heb er zelfs een boek over vol geschreven met de titel Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld. Verder lezen hoeft niet, u mag ook contact met mij opnemen.