Even Relaxen
Image default
Anders

Koester uw eigen pensioenkapitaal

Pensioen is voor veel werknemers de belangrijkste inkomstenbron vanaf pensioenleeftijd. Het is een aanvulling op de AOW-uitkering. De AOW-uitkering verzorgt niet meer dan een inkomen op bestaansminimumniveau. Een werknemerspensioen kan voor een belangrijke aanvulling zorgen. 

Omslagstelsel of een kapitaaldekkingsstelsel

AOW is op basis van het omslagstelsel. De verschillen leg ik uit. Bij een omslagstelsel wordt er geen reserve gevormd, alle uitkeringen aan de AOW-gerechtigden worden betaald met de premiebijdragen van degenen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Pensioen wordt pensioen opgebouwd op basis van het kapitaaldekkingsstelsel. Het kapitaaldekkingsstelsel houdt in dat er met een persoonlijk pensioenkapitaal op pensioendatum een eigen pensioen wordt gekocht. Het vertegenwoordigt echt een waarde voor de werknemer die er samen met zijn werkgever voor heeft gespaard. Het voelt veel meer eigen en alleen daarom al moet er met een werknemerspensioen erg zorgvuldig worden omgegaan.

Zorgvuldigheid, koester het pensioenkapitaal

Het pensioenkapitaal wordt veilig buiten de onderneming belegd bij een pensioenuitvoerder. Een pensioenuitvoerder kan een verzekeraar, pensioenfonds of premiepensioeninstelling zijn. De regelgeving en controle doen de rest waardoor het pensioenkapitaal veilig staat. De pensioenuitvoerders kennen allemaal verschillende risico’s; een verzekeraar garandeert waardoor het pensioen stabiel blijft (geen koopkrachtbehoud als er sprake is van inflatie) en een pensioenfonds kan de pensioenen in nood verlagen (korten) enzovoort. Aan de andere kant is de kans op een verhoging bij pensioenfondsen weer hoger.

In het nieuwe pensioenstelsel verandert er van alles. Deze veranderingen moeten zorgvuldig en evenwichtig plaatsvinden en goed worden gecommuniceerd. Daar dient het al dan niet verplichte pensioen transitieplan toe. Daarin verantwoordt de werkgever de gemaakte keuzes. Voor nu te veel om op door te gaan. Daarom is er al sinds 2019 een informatieve website die deze zaken voor u bijhoudt op pensioentransitieplan.nl