Even Relaxen
Image default
Anders

Puntentelling sjoelen

Sjoelen heeft gelukkig een vrij eenvoudige puntentelling. Er wordt zowel gewerkt met punten per opening, als punten voor het scoren van combinaties. Er zijn 30 stenen in het spel. Voor het scoren van punten moet je de schijven door de verschillende openingen aan het uiteinde van het bord zien te schuiven. De twee meter lange baan is aan het uiteinde van het speelveld verdeeld in vier verschillende openingen en tussenschotjes. Een sjoelsteen helemaal door een opening werken is nog niet zo eenvoudig. Je hebt er de nodige oog-hand coördinatie voor nodig. Ook moet je je sjoelstenen voldoende snelheid meegeven. Lukt dat niet? Dan stapelen de sjoelstenen zich op tijdens de ronden en raken de openingen van de sjoelbak al snel geblokkeerd.

Scoreberekening

Zoals gezegd, wordt het sjoelen van de stenen verdeeld over drie ronden. In de eerste ronde zijn alle 30 stenen in het spel. In de vervolgronden alleen die stenen die nog niet volledig door een opening zijn geschoven. Je zult zien dat bovenaan de vier openingen scores zijn aangegeven. De scoren lopen niet op van 1, naar 2, naar 3, naar 4, maar zijn ingedeeld als 2, 3, 4 en 1. Dit houdt in dat de buitenste twee openingen de minste punten opleveren en de middelste twee openingen de meeste. Je zou zeggen: schuif alle stenen bij de 4 naar binnen, maar zo simpel is het nu ook weer niet. Allereerst wordt het steeds lastiger om meer stenen naar binnen te schuiven, aangezien de stenen steeds dichter bij de opening komen te liggen en deze kunnen gaan blokkeren. Daarnaast behaal je aantrekkelijk veel bonuspunten door bij elke opening één schijf erdoorheen te schuiven.

Bonuspunten

Heb je een schijf door zowel de 1, de 2, de 3 én de 4? Dan krijg je 20 punten. Dat is twee maal zoveel dat de netto score van 1, 2, 3 en 4 bij elkaar opgeteld. In totaal zijn er 30 stenen in het spel. Dat houdt in dat je maximaal 7 combinaties van 1 + 2 + 3 + 4 kunt scoren. Je hebt dan bij elkaar 28 (7 x 4) stenen gebruikt en houdt nog twee stenen over. Als je deze allebei nog eens door de 4 kunt schuiven, dan krijg je er nog eens 8 punten bij. De maximale score bedraagt 148 punten: 7 combinaties van 20 (=140), plus nog eens 8 bonuspunten. In de praktijk zal het bereiken van de topscore natuurlijk vrijwel onmogelijk zijn. Je moet sowieso al grote behendigheid hebben om een schijf door een opening te krijgen, plus je moet obstakels vermijden. De schijven die na drie keer gooien nog op de baan liggen, leveren niets op.

Extra bonuspunten

Wist je dat je score van 148 zelfs nog hoger kan worden? Je kunt er nog eens 8 punten bovenop verdienen als je de volle mep aan punten verdient in maximaal 2 beurten (1 of 2 beurten). Als je in één beurt 148 punten gooi, krijg je tweemaal één schijf terug. Met deze twee schijven kun je weer extra punten (maximaal 8) verdienen. Als je in twee beurten 148 punten gooit, krijg je één schijf terug. Je kunt in dit geval maximaal 4 bonuspunten scoren. De scores worden bijgehouden op het officiële scoreformulier. Dit formulier wordt ook bij officiële wedstrijden gebruikt. Speel je thuis? Dan kun je hier ook je eigen draai aan geven.

Wil je meer weten over sjoelen, of een sjoelbak aanschaffen? Dat kan hier.